Batzer & Co, 2012, Mofibos lydbogversion

Indtalt af Dan Schlosser

Med mit elskede Mofibo har jeg lyttelæst Eugen Ruges I tider med aftagende lys. Det er historien om fire generationer og deres oplevelser henover Europas store, historiske begivenheder, kommunisme, livet i DDR og de interne stridigheder og konflikter i familien. Mens den ældste generation helt igennem er kommunister, går det langsomt tilbage med begejstringen for styret gennem de yngre generationer.

Historiens centrale punkt er Vilhelms halvfemsårs fødselsdag, som vi får fortalt gennem flere forskellige personers synsvinkler, hvilket så fint viser, hvordan de forskellige karakterer oplever deres fælles virkelighed. Den yngste generation er repræsenteret ved oldebarnet Markus, som hellere vil drikke, ryge hash og gå i byen end tænke i uddannelse, fædreland og politik. Han kan slet ikke forstå de ældre generationer, som for ham befinder sig i en helt anden virkelighed.

Historien springer frem og tilbage i tid alt efter personerne, som hver især får lov at fortælle deres syn på livet. Tidsmæssigt foregår fortællingen mellem 1950’erne og 2001 og spænder geografisk fra Mexico til Rusland. Det centrale er ikke DDR’s historie, men følelsen af DDR og det liv, det skabte for familien.

Eugen Ruge skriver fantastisk godt, og han formår at lade alle de forskellige personligheder træde frem i fuldt flor. Tiltrods for deres forskelligheder, får de alle ret: Ingen virker mere fremtrædende end andre eller mere retfærdiggjort end andre.

Historien er ligeledes både tåre- og latterfremkaldende, til tider virkelig komisk, men også med en kæmpe bagkant af de virkelige tragedier, der er i bagagen i vores europæiske historier.

Alt i alt en virkeligt fremragende fortælling, der kan købes her.

9788793209077