Det bedste råd til alle, der gerne vil blive bedre til at skrive, er: Læs, læs, læs. Skriv, skriv, skriv. Det er den absolut bedste metode til at blive bedre til sit fag. Øvelse. 10.000 timer før du er dygtig. Og så skal du blive ved derefter.

Derfor kan du alligevel sagtens søge råd og gode tips fra dem, der kom før dig. Her har jeg samlet 10 af mine yndlingstips til skrivningen. (Oversættelserne er mine.)

Anton Chekov: “Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass.”

“Fortæl mig ikke, at månen skinner; vis mig genskinnet af lys i knust glas.”

Jack London: “You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.”

“Du kan ikke vente på inspiration. Du er nødt til at jagte den med en kølle.”

W. Somerset Maugham: “There are three rules for writing a novel. Unfortunately, no one knows what they are.”

“Der er tre regler i skrivning. Desværre ved ingen, hvad de er.”

Stephen King: “If you don’t have time to read, you don’t have the time — or the tools — to write. Simple as that.”

“Hvis du ikke har tid til at læse, har du hverken tiden – eller redskaberne – til at skrive. Så simpelt er det.”

Mark Twain: “Substitute ‘damn’ every time you’re inclined to write ‘very;’ your editor will delete it and the writing will be just as it should be.”

“Skriv “fandens” hver gang du har lyst til at skrive “meget;” din redaktør vil slette det, og så er skrivningen som den skal være.”

Stephen King: “If you want to be a writer, you must do two things above all others: read a lot and write a lot.”

“Hvis du vil være forfatter, må du gøre to ting oftere end alt andet: læs meget og skriv meget.”

Margaret Atwood: “If I waited for perfection, I would never write a word.”

“Hvis jeg ventede på perfektion, ville jeg aldrig få skrevet et ord.”

 

Kurt Vonnegut “Write to please just one person. If you open a window and make love to the world, so to speak, your story will get pneumonia.”

“Skriv for at glæde bare en enkelt person. Hvis du åbner vinduet og elsker med hele verden, for at sige det på den måde, vil din historie få lungebetændelse.”

John Steinbeck: “Abandon the idea that you are ever going to finish. Lose track of the 400 pages and write just one page for each day, it helps. Then when it gets finished, you are always surprised.”

“Glem idéen om, at du nogensinde bliver færdig. Mist overblikket over de 400 sider og skriv bare en side hver dag, det hjælper. Når den så bliver færdig, er du altid overrasket.”

Mario Vargas Llosa: “If I started to wait for moments of inspiration, I would never finish a book. Inspiration for me comes from a regular effort.”

“Hvis jeg begyndte at vente på øjeblikke af inspiration, ville jeg aldrig blive færdig med en bog. Inspirationen kommer til mig ved gentagen indsats.”

 

God skrivelyst!